για παιδιά δημοτικού (6-11 ετών) 

Τα τμήματα μας καλύπτουν την ύλη από το επίπεδο Αρχαρίων μέχρι το επίπεδο Pre-Lower και προετοιμάζουν τα παιδιά για τις εξετάσεις του Cambridge English Young Learner English (YLE), καθώς και για τις εξετάσεις Key for Schools (KETfS) και Preliminary for Schools (PETfS) σε ανώτερα επίπεδα.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η συνεργατική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική από την ατομική, ακόμη και για τους ευφυείς μαθητές.

Στο Home4English ο σπουδαστής μαθαίνει να κατανοεί, να διαχειρίζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του έτσι ώστε να λειτουργεί ιδανικά μέσα στην ομάδα.

Μόνο τότε η ομάδα μπορεί να του προσφέρει, να τον κάνει πιο υπεύθυνο, πιο έξυπνο και να τον διασκεδάσει.