Αγγλικά  για εφήβους (12-15 ετών) 

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑ 15!

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων διδασκαλίας, τα προγράμματα στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εκμάθησης των γραμματικών φαινομένων και του απαραίτητου λεξιλογίου για να ανταποκριθεί ο σπουδαστής με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας των ξένων γλωσσών.


Είναι σημαντικό να πετυχαίνει κανείς γρήγορα και σίγουρα τους στόχους του. Τα τμήματα μας καλύπτουν την ύλη από το επίπεδο Pre-Lower μέχρι το επίπεδο Proficency και προετοιμάζουν τα παιδιά και τους έφηβους για τις εξετάσεις του Cambridge, MSU και Michingan.